கருவில் இருந்தே தாங்கி

கருவில் இருந்தே தாங்கி
வந்தீர் கிருபையினாலே
இந்நாள் வரை தாங்குகிறீர்
இரக்கத்தினாலே – 2
தாங்கினீர் தப்புவித்தீர்
சுமந்தீர் சுகம் தந்தீர் – 2
கருவில் இருந்தே தாங்கி
வந்தீர் கிருபையினாலே
இந்நாள் வரை தாங்குகிறீர்
இரக்கத்தினாலே – 1
1. தகப்பன் போல தூக்கி
தினம் சுமந்து வருகிறீர்
தாயை போல ஆற்றி
தினம் தேற்றி வருகிறீர் – 2
நன்றி ஐயா இயேசய்யா – 4
கருவில் இருந்தே தாங்கி
வந்தீர் கிருபையினாலே
இந்நாள் வரை தாங்குகிறீர்
இரக்கத்தினாலே – 1
2. கழுகு போல சுமந்து
தினம் பறக்க செய்கின்றீர்
கண்மணி போல் கறைபடாமல்
காத்து வருகின்றீர் – 2
நன்றி ஐயா இயேசய்யா – 4
கருவில் இருந்தே தாங்கி
வந்தீர் கிருபையினாலே
இந்நாள் வரை தாங்குகிறீர்
இரக்கத்தினாலே – 1
3. மேய்ப்பன் போல கரங்களாலே
ஏந்தி மகிழ்கின்றீர்
மடியில் வைத்து தினம் தினம்
உணவு ஊட்டுகின்றீர் – 2
நன்றி ஐயா இயேசய்யா – 4
கருவில் இருந்தே தாங்கி
வந்தீர் கிருபையினாலே
இந்நாள் வரை தாங்குகிறீர்
இரக்கத்தினாலே – 1
4. துக்கங்கள் பாடுகள்
பெலவீனங்கள்
பாவங்கள் நோய்கள்
சுமந்து தீர்த்த்தீரே – 2
நன்றி ஐயா இயேசய்யா – 4
கருவில் இருந்தே தாங்கி
வந்தீர் கிருபையினாலே
இந்நாள் வரை தாங்குகிறீர்
இரக்கத்தினாலே – 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karuvil Irundhae Thaangi

 

Karuvil Irundhae Song Lyrics In English
Karuvil Irundhae Thaangi
Vantheer Kirubaiyinaale
Inaal Varai Thaangukireer
Irakkathinaale – 2
Thaangineer Thappuvitheer
Sumantheer Sugam Thantheer – 2
Karuvil Irundhae Thaangi
Vantheer Kirubaiyinaale
Inaal Varai Thaangukireer
Irakkathinaale – 1
1. Thagapan Pola Tooki
Thinam Sumanthu Varugireer
Thaayaipola Aartri
Thinam Thetri Varugireer – 2
Nandri Aiyaa Yesaiyaa – 4
Karuvil Irunthe Thaangi
Vantheer Kirubaiyinaale
Inaal Varai Thaangukireer
Irakkathinaale – 1

2. Kalugu Pola Sumanthu
Thinam Parakka Seikinreer
Kanmani Pola Karaipadaamal
Kaathu Varuginreer – 2
Nandri Aiyaa Yesaiyaa – 4
Karuvil Irunthe Thaangi
Vantheer Kirubaiyinaale
Inaal Varai Thaangukireer
Irakkathinaale – 1
3.Meitpan Pola Karangalaale

Yenthi Magizhkinreer
Madiyil Vaithu Thinam
Thinam Unavu Ootukireer – 2
Nandri Aiyaa Yesaiyaa – 4
Karuvil Irunthe Thaangi
Vantheer Kirubaiyinaale
Inaal Varai Thaangukireer
Irakkathinaale – 1
4.Thukkangal Paadugal
Belaveenangal
Paavangal Noigal
Sumanthu Theerthire – 2
Nandri Aiyaa Yesaiyaa – 4
Karuvil Irunthe Thaangi
Vantheer Kirubaiyinaale
Inaal Varai Thaangukireer
Irakkathinaale – 1