கருவில் இருந்தே தாங்கி

கருவில் இருந்தே தாங்கி

வந்தீர் கிருபையினாலே

இந்நாள் வரை தாங்குகிறீர்

இரக்கத்தினாலே – 2

தாங்கினீர் தப்புவித்தீர்

சுமந்தீர் சுகம் தந்தீர் – 2

கருவில் இருந்தே தாங்கி

வந்தீர் கிருபையினாலே

இந்நாள் வரை தாங்குகிறீர்

இரக்கத்தினாலே – 1

1. தகப்பன் போல தூக்கி

தினம் சுமந்து வருகிறீர்

தாயை போல ஆற்றி

தினம் தேற்றி வருகிறீர் – 2

நன்றி ஐயா இயேசய்யா – 4

கருவில் இருந்தே தாங்கி

வந்தீர் கிருபையினாலே

இந்நாள் வரை தாங்குகிறீர்

இரக்கத்தினாலே – 1

2. கழுகு போல சுமந்து

தினம் பறக்க செய்கின்றீர்

கண்மணி போல் கறைபடாமல்

காத்து வருகின்றீர் – 2

நன்றி ஐயா இயேசய்யா – 4

கருவில் இருந்தே தாங்கி

வந்தீர் கிருபையினாலே

இந்நாள் வரை தாங்குகிறீர்

இரக்கத்தினாலே – 1

3. மேய்ப்பன் போல கரங்களாலே

ஏந்தி மகிழ்கின்றீர்

மடியில் வைத்து தினம் தினம்

உணவு ஊட்டுகின்றீர் – 2

நன்றி ஐயா இயேசய்யா – 4

கருவில் இருந்தே தாங்கி

வந்தீர் கிருபையினாலே

இந்நாள் வரை தாங்குகிறீர்

இரக்கத்தினாலே – 1

4. துக்கங்கள் பாடுகள்

பெலவீனங்கள்

பாவங்கள் நோய்கள்

சுமந்து தீர்த்த்தீரே – 2

நன்றி ஐயா இயேசய்யா – 4

கருவில் இருந்தே தாங்கி

வந்தீர் கிருபையினாலே

இந்நாள் வரை தாங்குகிறீர்

இரக்கத்தினாலே – 1

Karuvil Irundhae Thaangi

Karuvil Irundhae Song Lyrics In English

Karuvil Irundhae Thaangi

Vantheer Kirubaiyinaale

Inaal Varai Thaangukireer

Irakkathinaale – 2

Thaangineer Thappuvitheer

Sumantheer Sugam Thantheer – 2

Karuvil Irundhae Thaangi

Vantheer Kirubaiyinaale

Inaal Varai Thaangukireer

Irakkathinaale – 1

1. Thagapan Pola Tooki

Thinam Sumanthu Varugireer

Thaayaipola Aartri

Thinam Thetri Varugireer – 2

Nandri Aiyaa Yesaiyaa – 4

Karuvil Irunthe Thaangi

Vantheer Kirubaiyinaale

Inaal Varai Thaangukireer

Irakkathinaale – 1

2. Kalugu Pola Sumanthu

Thinam Parakka Seikinreer

Kanmani Pola Karaipadaamal

Kaathu Varuginreer – 2

Nandri Aiyaa Yesaiyaa – 4

Karuvil Irunthe Thaangi

Vantheer Kirubaiyinaale

Inaal Varai Thaangukireer

Irakkathinaale – 1

3. Meitpan Pola Karangalaale

Yenthi Magizhkinreer

Madiyil Vaithu Thinam

Thinam Unavu Ootukireer – 2

Nandri Aiyaa Yesaiyaa – 4

Karuvil Irunthe Thaangi

Vantheer Kirubaiyinaale

Inaal Varai Thaangukireer

Irakkathinaale – 1

44. Thukkangal Paadugal

Belaveenangal

Paavangal Noigal

Sumanthu Theerthire – 2

Nandri Aiyaa Yesaiyaa – 4

Karuvil Irunthe Thaangi

Vantheer Kirubaiyinaale

Inaal Varai Thaangukireer

Irakkathinaale – 1